triangle

Kompleksowa obsługa inwestycji z unikatową technologią produkcji pierwszych na świecie opakowań z pełnym zabezpieczeniem przed fałszerstwem.

Zakończona inwestycja związana z kompleksową obsługę inwestycji polegającą na analizie ofert związanych z wykonaniem robót budowlanych po nadzór inwestorski, którego celem było oddanie obiektu do użytkowania hali, w której zastosowano unikatową technologię produkcji pierwszych na świecie opakowań z pełnym zabezpieczeniem przed fałszerstwem.

Zamierzenie budowlane dotyczyło budowy budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową, parkingami, drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną instalacją gazową. Przedmiotowa inwestycja realizowana była dwuetapowo. W hali produkcyjnej prowadzony jest zautomatyzowany proces poligraficzny przy użyciu maszyn drukujących. W hali magazynowej składowane są materiały i surowce do pakowania oraz gotowy wyrób poligraficzny - arkusze, opakowania, ulotki itp. Użyte w procesie technologicznym farby i rozpuszczalniki nie stanowią zagrożenia pożarowo – wybuchowego.

 

Obiekt to hala produkcyjno-magazynowa o wspólnej szerokości 31m i długości odpowiednio 45,5m i 31,5m. Wysokości części produkcyjnej to ok. 6 m, a magazynowej ok. 12 m mierzone od zero projektu do górnej warstwy przegrody ogrzewanej /attyki, jednokondygnacyjna, jednonawowa z dachem płaskim z rekomendowanym spadkiem. w konstrukcji żelbetowej ze ścianami osłonowymi z płyt warstwowych w układzie poziomym z rdzeniem z pianki PIR (poliuretanem) i wełną mineralną (na odcinkach ściany oddzielenia ogniowego). Dostosowanie części socjalno-biurowej obejmuje projekt zaplecza higieniczno-sanitarnego w istniejącym obiekcie jednokondygnacyjnym. Opracowanie to obejmuje szatnie wraz z umywalniami, toalety oraz jadalnie.  Część magazynowa wyposażona jest w jeden prefabrykowany dok rozładunkowy usytuowany przy ścianie do strony zachodniej, (poziom obniżenia terenu przy bramie dokowej wg rekomendacji), doki z bramami segmentowymi o napędzie elektrycznym i rampami o napędzie hydraulicznym,  wyposażenie budynku w 3 zewnętrzne bramy segmentowe, dwie o wymiarach 3x3m i jedna 4x4,2m oraz 3 sztuki stalowych drzwi wejściowych ewakuacyjnych. Hale wyposażone są w nagrzewnice gazowe z komorą mieszania montowaną na wysokości rekomendowanej oraz destryfikatory umieszczone pod stropem. Dach hali magazynowej i części biurowej zaprojekowany jako płaski, o spadku rekomendowanym, izolowany cieplnie i kryty hydroizolacją tj. membraną dachową PVC gr. 1,5mm, wykonanie dachu NRO.

 

Powierzchnia użytkowa              

               Hala  produkcyjna            2187,84 m2

               Hala magazynowa           950,63 m2

               Cz. Socjalno-biurowa      344,13 m2

 

Powierzchnia zabudowy             

               Hala  produkcyjna (projektowana): 1532,2 m2

               Hala magazynowa:  972,13 m2

               Cz. Socjalno-biurowa (opracowanie): 382,5

               Cz. Socjalno-biurowa (ogółem): 781,57

               Razem: 4366,51 m2

 

Kubatura budynku        

               Hala  produkcyjna (projektowana): 12658,1 m3

               Hala magazynowa: 12997,38 m3

              

Ściany zewnętrzne:

-             SZ1- ściana zewnętrzna wg rekomendowanej grubości

-             Płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu (PIR) - 10cm; RAL wg rekomendowanego koloru

-             Ściana szkieletowa na profilach stalowych pod zabudowę płytami g-k, wypełnione wełną 

mineralną (w części socjalnej hali magazynowej)

-             konstrukcja wg projektu konstrukcji

 

              SZ2-F - ściana zewnętrzna ogniowa EI wg rekomendowanej grubości

-             płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej wg rekomendowanej grubości; RAL wg  

              rekomendowanego koloru

-             konstrukcja wg projektu konstrukcji

 

Ściany wewnętrzne;

-             Istniejąca ściana oddzielenia pożarowego REI wg rekomendacji między strefą PM, a strefą ZL, murowane.

-             W 111 CW wg rekomendacji - Ściany szkieletowe na profilach stalowych pod zabudowę płytami g-k, mocowane dwustronnie do szkieletu pojedynczego, wypełnione wełną mineralną; wg rekomendacji

-             W 112 CW wg rekomendacji - Ściany szkieletowe na profilach stalowych pod zabudowę płytami g-k, mocowane dwustronnie do szkieletu pojedynczego, wypełnione wełną mineralną; 75mm

-             W 116 - Ściany szkieletowe na profilach stalowych pod zabudowę płytami g-k, mocowane jednostronnie do szkieletu podwójnego, wypełnione wełną mineralną;

 

 

Dach

Dach hali płaski o nachyleniu wg rekomendacji, kryty membraną dachową PVC gr. 1,5mm, ułożoną na izolacji termicznej ze styropianu gr. wg rekomendacji, krycie dachu spełnia warunek NRO i konstrukcji klasy odporności pożarowej nie niższej niż RE wg rekomendacji. Konstrukcje nośną dachu stanowi blacha trapezowa wsparta w hali na stalowych dźwigarach dachowych i konstrukcji drugorzędowej - układ warstwy dachu według opisów w części rysunkowej.

Wejście na dach projektowanej hali produkcyjnej poprzez drabinę trwale zamocowaną do konstrukcji (umiejscowienie na ścianie zachodniej). Wejście na dach hali magazynowej pośrednio z dachu hali magazynowej (umiejscowienie na ścianie południowej). Drabina odpowiada warunkom w §101 WT.

 

Dach hali:

               Polia PVC-1,5 mm

               Welon szklany g/m2 wg rekomendacji

               Styropian EPS cm wg rekomendacji

               Styropian EPS cm wg rekomendacji

               Włóknina szklany  g/m2, grubość wg rekomendacji

               Paroizolacja folia PE wg rekomendacji

               Blacha trapezowa – RE wg rekomendacji

 

Posadzka w hali

Posadzka betonowa, C wg rekomendacji ze zbrojeniem rozproszonym, wg obliczeń statycznych; cm wg rekomendacji z fundamentami technologicznymi pod maszyny

               2 x folia PE na zakład; wg rekomendacji

               Chudy beton C i grubość wg rekomendacji

               Grunt rodzimy dogęszczony

                Zamiennie stabilizacja gruntu cementem wg obliczeń statycznych

 

 

Dodano: 27.07.2019

logos
triangle

Dzień dobry!

Czy oddzwonić do Państwa za darmo?