triangle

Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru

box

 

Inwestor otrzymuje kompleksową obsługę w zakresie nadzoru i kontroli procesu inwestycyjnego. 

 

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

Jesteśmy zaangażowani na budowie w proces sprawdzania poprawności i zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem, kontrolą postępów i prawidłowości w procesie uzyskania pozwolenia na budowę, kontrolujemy jakość pracy by była zgodna z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami.

Dokonujemy odbiorów robót budowlanych, sprawdzamy wykonanie robót pod względem ilościowym i jakościowym, jak również sprawdzamy poprawność przerobów pod względem ich wartości i zgodności z oczekiwanymi płatnościami. Nasze doświadczenie w zarządzaniu i/lub bezpośrednim kierowaniu na ponad 120 zaprojektowanych i wybudowanych obiektów w roli projektanta i generalnego wykonawcy, pozwala nam na praktyczne zarządzanie całym procesem inwestycyjnym oraz finansami inwestorów.

logos
triangle

Dzień dobry!

Czy oddzwonić do Państwa za darmo?