triangle

Nasi ludzie

Eksperci w poszukiwaniu gruntu, finansowaniu, projektowaniu, przeprowadzeniu inwestycji i zarządzaniu obiektami budowlanymi​

Tworzymy zespół, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie poszukiwania nieruchomości gruntowych, od analizy  pod kątem przydatności do terminowej realizacji inwestycji, w zakresie optymalnego przygotowania koncepcji i projektu, zarządzania projektem, do finasowania, serwisowania i zarządzania nieruchomością.

Na etapie przygotowania procedur urzędowych, koncepcji i oferty, dla podpisania kontraktów na zaprojektowanie i budowę hali i biurowca, inwestor otrzymuje zespół składający się z dyrektora kontraktu, architekta odpowiedzialnego za dział obsługi klienta. Zespół ten przygotowuje cały zakres prac przy współpracy z szefem działu realizacji, kierownikiem budowy, projektantami branżowymi oraz wykonawcami branżowymi.

Na podstawie podpisanego kontraktu dotyczącego, przygotowania projektu budowlanego i budowy pod klucz, do zespołu przystępują konstruktor, projektant branży elektrycznej, projektant branży sanitarnej, projektant dróg, specjalista ds. ochrony środowiska, geodeta, geotechnik, kierownik budowy i inżynier budowy.

W momencie przekazania placu budowy, do zespołu dołączają kierownicy robót poszczególnych branż oraz wykonawcy określonych robót budowlanych.

W momencie odbioru końcowego, do zespołu dołącza osoba odpowiedzialna za obsługę gwarancyjną obiektu, jak również zarządzająca obiektem.

triangle arrow Nasi ludzie

Maciej Winter

Prezes Zarządu

Menedżer. Inżynier. Partner. Ekspert w dziedzinie prowadzenia projektów związanych z obiektami przemysłowymi, logistycznymi, handlowymi, i biurowcami, apartamentowcami, budynkami mieszkalnymi - od planowania nowej lokalizacji i zakupu gruntu, po projektowanie. Inżynier, menedżer zarządzania z bogatym doświadczeniem.

logos
triangle