triangle

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności
 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych potencjalnych oraz obecnych partnerów biznesowych firmy WIN Construction Sp. z o. o. zwanej dalej WIN Construction.

I. Definicje

1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

2. Serwis - oznacza stronę internetową należącą do Administratora.

3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

4. Użytkownik - oznacza podmiot, który korzysta z treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisach internetowych Administratora lub na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

Wszelkie prawa do treści na stronie, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, filmy wideo, pliki audio i programy należą do WIN Construction lub stron trzecich i są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Logotypy WIN Construction i materiały zdjęciowe i filmowe dotyczące realizowanych przez WIN Construction obiektów, mogą być używane wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami lub po uzyskaniu pisemnej zgody.

Witryna i jej zawartość nie mogą być modyfikowane, przekazywane, reprodukowane, publikowane, licencjonowane, przekazywane, sprzedawane lub wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody WIN Construction.

III. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest WIN Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-869) ul. Garbary 51/5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000341048, NIP: 7891730659.

IV. Podstawa prawna przechowywania danych

W procesie przetwarzania danych osobowych WIN Construction stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”). Dane będą przetwarzane w oparciu o przesłankę legalności określoną w art. 6 ust. 1 lit. A RODO tj. przesłankę zgody.

V. Cel przetwarzania danych

WIN Construction przetwarza dane osobowe,  takie jak imię i nazwisko osoby fizycznej, jej adres, NIP, e-mail, stanowisko, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku korzystania z serwisu internetowego WIN Construction również adres IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Dane są przechowywane przez WIN Construction w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu pozyskania klientów, rekrutacji, realizacji umowy, obsługi posprzedażowej, spersonalizowanej informacji handlowej i marketingowej, w tym wykonywania w tych celach telefonicznych połączeń, a także dostosowania Serwisu internetowego do potrzeb Użytkowników, tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonalności Serwisu, a w tym statystyk oglądalności.

VI. Dane zbierane automatycznie

WIN Construction informuje, że w logach systemowych Serwisu otrzymuje on informację o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego łączy się ze Serwisem, a także czasu tego połączenia oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

Witryna www.WIN Construction.pl używa cookies (małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu podczas przeglądania i korzystania z witryn internetowych lub innych usług online). WIN Construction wykorzystuje pliki typu Cookies w celu administrowania zapytaniami  i umowami z Użytkownikiem, konfiguracji serwisu, realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności stron internetowych, zapewnienia bezpieczeństwa serwisu, prezentowania treści multimedialnych, zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com, profilowania treści reklamowych zgodnie z zainteresowaniami Użytkowników Serwisu.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

WIN Construction oświadcza, że dane Użytkownika, który zamawia rozmowę telefoniczną ze strony, z aplikacji Callpage, zostają zapisane w chmurze Amazon. Dane te są zabezpieczone zgodnie ze wszystkimi standardami telekomunikacyjnymi tj. 256-bitowym protokołem SSL A+ grade.

VII. Prawo dotyczące danych

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. WIN Construction wykonuje żądanie osoby, której dane są zbierane w okresie do 30 dni. Okres ten w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu do 90 dni.

VIII. Inni odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie WIN Construction: tj. dostawcom usług kadrowo-płacowych oraz dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. Firmy przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu związane są z nami umową, abyśmy mogli zapewnić wysoki poziom ochrony Twoich danych osobowych nawet w relacjach z naszymi partnerami.

IX. Okres przechowywania danych

Dane będą Użytkownika przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody bądź przez okres niezbędny do realizacji umów, a w tym świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby dochodzenia roszczeń oraz przesyłania spersonalizowanej informacji handlowej. Dane osobowe zebrane na potrzeby rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przetwarzamy przez okres 1 miesiąca, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 5 miesięcy.

X. Informacja o dowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty, przesłania informacji handlowych, realizowania kolejnych etapów umowy, w tym świadczeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych, czy przeprowadzania czynności marketingowych.

XI. Profilowanie

WIN Construction nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a także nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

XII. Postanowienia końcowe

WIN Construction oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania ich danych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych prosimy zgłaszać na adres email: rodo@WIN Construction.pl lub pisemnie na adres siedziby WIN Construction.

 
logos
triangle

Dzień dobry!

Czy oddzwonić do Państwa za darmo?