triangle

Jak zrealizować optymalnie inwestycję?

Nowoczesne sklepy samoobsługowe sektora „dom i ogród”. Pomysł na funkcję obiektu od 1000m2 do 4000m2 i z dodatkową powierzchnią pod wynajem.

Dla kogo?
Dla inwestorów poszukujących obsługi procedur urzędowych by przygotowane dokumenty realizowały, bezbłędnie założenia inwestycyjne. Dla inwestorów poszukujących optymalnej w użytkowaniu koncepcji, ze sprawdzonymi rozwiązaniami wykonawczymi dla obiektów. Dla inwestorów poszukujących gwarancji, iż na wskazanej nieruchomości gruntowej inwestor odda do użytkowania obiekt handlowy. Dla inwestorów poszukujących materiałów do przeprowadzenia konkursu na wybór projektanta i kompleksowego wykonawcę. Dla inwestorów poszukujących materiałów do banku w celu uzyskania kredytu. Dla Zaspakajamy potrzeby inwestorów poszukujących pomysłu na budowę wraz z przygotowaniem pełnobranżowego projektu budowlanego, który będzie zawierał praktyczne rozwiązania z wybudowanych obiektów marki Mrówka i Profi. Realizujemy oczekiwania inwestorów poszukujących wykonawcy dla robót budowlanych od A do Z.

Korzyści ze współpracy:
Skorzystanie z wiedzy AM WINTER, posiadającego kompetencje w projektowaniu i kompleksowym budowaniu obiektów handlowych dla marki Mrówka i Profi, to w efekcie wyeliminowanie błędów projektowych i wykonawczych i związanych z tym dodatkowych kosztów. Szybka i fachowa obsługa AM WINTER daje w efekcie skrócony czas realizacji inwestycji, jak również czas zaangażowania inwestora w realizację projektu. Analiza nieruchomości gruntowej i rozwiązań funkcjonalnych przez AM WINTER wyklucza ryzyko niepowodzenia inwestycji. Oferujemy możliwość poznania obiektów, rozmowy z obecnymi właścicielami i w efekcie uzyskanie unikalnej wiedzy.

Potrzeby Inwestora
Inwestor jest uczestnikiem procesu budowlanego zgodnie z ustawą z 7 lipca1997r – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) jest on uczestnikiem procesu budowlanego. W związku z tym na inwestorze ciąży obowiązek, całym okresie realizacji inwestycji, to znaczy od momentu podjęcia decyzji o budowie nieruchomości, aż do chwili przekazania gotowego obiektu do użytkowania, szeregu czynności. Inwestor może występować w roli budującego dla siebie lub w roli developera na potrzeby potencjalnych najemców. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy poprzez zapewnienie:
- opracowania projektu budowlanego,
- powołania kierownika budowy,
- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykonania i odbioru robót budowlanych,
-ustanowienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
Na tym etapie inwestorzy korzystają z fachowego doradztwa oraz zapewniają sobie kontakt z doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą, która jest gwarantem kompleksowego zrealizowania zadania i zakończenia procesu budowlanego z sukcesem. Inwestorzy poszukują obsługi, która pozwoli w najkrótszym czasie i najniższej cenie doprowadzić do kompleksowego zrealizowania inwestycji. Kluczowe dla nich jest uzyskanie, na etapie przygotowywania koncepcji, optymalnego planu zagospodarowania terenu, planu funkcjonalnego biurowca, rzutu elewacji, rzutu dachu itd., które w pełni odzwierciedlą faktyczne potrzeby inwestora oraz zapewni sprawne przeprowadzenie procesu budowy od uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenie na użytkowanie. W praktyce niestety sama wycena wykonania hali handlowej nie ma nic wspólnego z kosztem realizacji całej inwestycji. Prawdziwe, koszty to nie suma kosztów w systemie księgowo-finansowym, ale również często niedoceniane koszty czasu poświęconego na spotkania, rozmowy telefoniczne, podróże jak również koszty błędów wynikających z niewiedzy.

Sposób na realizację potrzeby Inwestora
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwestycji pociąga za sobą obowiązek uzyskania szeregu decyzji administracyjnych warunkujących możliwość rozpoczęcia i prowadzenia robót oraz późniejsze użytkowanie nieruchomości, w tym wystąpienie do gestorów mediów o odpowiednie zapotrzebowanie na media, usytuowanie obiektu w optymalnym miejscu z punktu widzenia logistyki, wykorzystania działki, kosztu wykonania i warunków gruntowych. Do inwestora skierowane są przede wszystkim konkretne decyzje organów państwowego nadzoru budowlanego oraz przepisy prawa budowlanego dotyczące przebiegu procesu budowy. W praktyce wykonywaniem obowiązków Inwestora może, na podstawie zawartej umowy, zajmować się inny podmiot do tego uprawniony. W związku z powyższym firma AM WINTER obsługuje Inwestorów według różnych możliwości:
I: Analiza zasadności zakupu nowej nieruchomości gruntowej i przygotowanie koncepcji projektowej, w celu uzyskania promesy lub kredytu bankowego, w celu gotowości do podpisania umowy na przygotowanie projektu budowlanego wraz z kompleksowym wykonaniem, w celu uzyskania zamkniętej ceny ryczałtowej i terminu realizacji
II: Przygotowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i budowa obiektu

Dodano: 25.07.2016

logos
triangle