triangle

Inwestowanie

Innowacyjne metody inwestowania czy przedsprzedaży nowych apartamentów lub powierzchni logistycznej, od promocji, po zarządzanie i komercjalizację wraz z możliwością przejęcia obowiązków inwestora w zakresie prowadzenia budowy.

triangle winter triangle

Kompleksowa i racjonalna obsługa klienta od poszukania nieruchomości po oddanie obiektu do użytkowania i zarządzanie

WIN Construction Development oferuje swoim klientom optymalny proces komercjalizacji lub/i zarządzania nieruchomością pozwalający, w ramach prowadzonej inwestycji, wprowadzać innowacyjne metody inwestowania i przedsprzedaży mieszkań, apartamentów lub powierzchni logistycznych.

W ramach obsługi spółki córki WIN Construction, wyspecjalizowany zespół kadry inżynierskiej oferuje przejęcie wszystkich obowiązków inwestora związanych z prowadzeniem budowy, od podpisania umów z wykonawcami, do odbioru na użytkowanie. W przypadku zaangażowania inwestora w proces budowlany otrzymuje on specyfikację, która umożliwia przeprowadzenie skutecznego przetargu na wybór firm wykonawczych.  Dokumentacja ta wskazuje na najlepszy miks rozwiązań, charakteryzujący się najlepsza relacją jakości do ceny, racjonalnymi rozwiązaniami i osiągnięciem celu inwestycyjnego, w najniższym budżecie.

 

Sprawne prowadzenie inwestycji dzięki doświadczeniu we współpracy z projektantami, inżynierami i pracownikami fizycznymi przez spółkę córkę WIN Construction.

WIN Construction Development  posiada 25 letnie doświadczenie we współpracy z projektantami i inżynierami, dysponuje dużym potencjałem finansowym i wykonawczym, co gwarantuje terminowe wykonanie inwestycji. Kilkudziesięciu pracowników fizycznych do robót mokrych i montażowych, gwarantuje realizację budowy zgodnie z wybranymi rozwiązaniami, optymalnymi w użytkowaniu.

triangle winter triangle
triangle winter triangle

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie we współpracy z podwykonawcami i dostawcami

WIN Construction Development  działa w oparciu o wieloletnią współpracę z podwykonawcami i dostawcami, w oparciu o umowy partnerskie, dobierając sprawdzone rozwiązania, prezentowane inwestorom, w formie marek referencyjnych materiałów i urządzeń.

Kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych

WIN Construction Development  wykorzystuje sprawdzone procedury i standardy prowadzonych inwestycji, polegające na listach kontrolnych prób podczas procesu, kontrolowanych przez kierowników budów, monitoringu budów przez 24h na dobę, jak również system ochrony mienia przez zabezpieczenie inwestycji odpowiednimi polisami OC i od ryzyk budowlanych, w zakresie projektowania i budowy.

triangle winter triangle
triangle winter triangle

Standardy obsługi serwisowej

WIN Construction Development  wykorzystuje sprawdzone procedury obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, polegające na szybkim reagowaniu w przypadku zagrożenia życiu lub utraty mienia oraz sprawdzony system komunikacji w przypadku podejmowania działań zmierzających do usunięcia ewentualnych usterek w okresie eksploatacji obiektu.

logos
triangle