triangle

Szanse, zagrożenia, silne i słabe strony poszczególnych modeli prowadzenia inwestycji na przykładzie firmy, z którą WIN Construction nawiązał współpracę w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji

Szanse, zagrożenia, silne i słabe strony poszczególnych modeli prowadzenia inwestycji na przykładzie firmy, z którą WIN Construction nawiązał współpracę w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji budowlanej. Inwestor zastępczy, generalny wykonawca w ryczałcie, generalny wykonawca open book...

Inwestorzy poszukują wsparcia w zakresie kompleksowej obsługi lub poszczególnych etapów całego procesu, w tym zapisów umownych z projektantem i generalnym wykonawcą, które ustawią prawidłowo współpracę pomiędzy kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru i inwestorem zastępczym oraz inwestorem.

WIN Construction to kadra zarządzająca, która zarządzała przez kilkadziesiąt lat firmami zajmującymi się projektowaniem i generalnym wykonaniem obiektów produkcyjnych, magazynowych, handlowych i biurowych. Dzisiaj jest po drugiej stronie procesu inwestycyjnego i wraz z kancelarią prawną, z którą prowadzi działalność w jednej siedzibie firmy, potrafi przygotować najlepiej umowy, które są gwarancją wykonania obiektu w terminie, w oczekiwanej jakości. W efekcie prowadzona inwestycja przebiega bez problemów w oparciu o doświadczenie praktyków i zrozumienie wszystkich stron procesu inwestycyjnego.

Co z nieruchomością gruntową? Odpowiednia lokalizacja, analiza prawna i zabezpieczenie umowy warunkowej lub ostatecznej…

Dokumentacja z instytucji administracji państwowych? Zdefiniowanie zapotrzebowania na media by ograniczyć koszty przyłączy…

Koncepcja? Optymalne rozwiązania realizujące cele inwestora, które pozwalają na wybór projektanta i wykonawcy w najkorzystniejszym ryczałcie…

Projektant? Optymalne rozwiązania realizujące cele inwestora, które pozwalają na wybór wykonawcy w najkorzystniejszym ryczałcie lub systemie open book w najlepszej relacji jakości do ceny….

Inwestor zastępczy? Outsourcing usług w zakresie kompleksowego zarządzania projektów, od przetargu po rozliczenia budowy, negocjacji cen, kompletności ofert, poszukiwania optymalizacji...

Inspektor nadzoru? Kontrola jakości wykonywanych robót przez wykonawcę...

Kierownik budowy? Nadzór nad wybudowaniem obiektu zgodnie z projektem budowlanym i obowiązującym prawem…

Wykonawca w ryczałcie? Terminowe i w odpowiedniej jakości wykonanie obiektu, pod nadzorem kompletności wykonania, dobrej ceny i optymalnych rozwiązań….

Wykonawca w open book? Terminowe i w odpowiedniej jakości wykonanie obiektu, w otwarte karty, z otwartymi umowami z podwykonawcami i dostawcami...

Instytucje odbierające obiekt? Odbiór na czas, bez uwag…

Eksploatacja? Serwisowanie obiektu w rozsądnym budżecie…

W zależności od wielkości inwestycji, skomplikowania, złożoności oraz oczekiwanej jakości, inwestor oczekiwał doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniej ścieżki prowadzenia inwestycji. Projekt i potem buduj, projektuj + buduj w ryczałcie, projektuj + buduj w systemie open book, inspektor nadzoru czy zarządzanie całym procesem w roli inwestora zastępczego?

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej i biurowca wartej ponad kilkadziesiąt milionów złotych, której założeniem jest nie tylko realizacja obiektu, ale przeanalizowanie szeregu indywidualnych potrzeb związanych z jakością wykonania biurowca, uwarunkowań związanych z technologią, jak również wymagań dotyczących poszczególnych urządzeń i użytych materiałów.

 

Kiedy inwestor zastępczy?                                                                                                          

W przypadku inwestycji, w której inwestor oczekuje doradztwa w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań prezentowanych przez projektanta i generalnego wykonawcę, oferującego umowę ryczałtową. Inwestor zastępczy nie tylko skontroluje jakość wykonania robót, ale przeprowadzi przetarg na wybór wykonawcy i przedstawi do każdego rozwiązania silne i słabe w sposób bezstronny i obiektywny w oderwaniu od interesu generalnego wykonawcy, dopilnuje kompletności oferty oraz wynegocjuje dobrze cenę. Inwestor zastępczy zajmie się wszystkimi procesami związanymi z prowadzoną inwestycją, w efekcie kompleksowo obsłuży Inwestora, zagwarantuje jakość wykonania i obsługi, nie tylko w zakresie wykonywanych robót, ale również w zakresie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

 

Kiedy wyłącznie inspektor nadzoru?                                                                                     

Gdy inwestor podejmuje samodzielnie negocjacje z generalnym wykonawcą i nie poszukuje inwestora zastępczego, który przeprowadzi przetarg by wybrać właściwe rozwiązania, wynegocjować korzystną cenę i doradzić optymalne rozwiązania. W tym przypadku inwestor zarządza całym procesem inwestycyjnym samodzielnie.

 

Podsumowując realizacja inwestycji małych, średnich, dużych, oczywistych lub wymagających dużego zaangażowania inżynierskiego, warunkują wybór modelu.

W tym zakresie doradzamy inwestorowi i proponujemy najlepszy model prowadzenia inwestycji występując w roli projektanta, inspektora nadzoru lub/i inwestora zastępczego lub/i generalnego wykonawcy w systemie ryczałtowym lub open book.

W przypadku omawianej inwestycji, został wykonany projekt budowlany, pod nadzorem inwestora zastępczego. Następnie inwestor zastępczy przeprowadzi przetarg (wyegzekwuje kompletność oferty, zaproponuje optymalne rozwiązania, przeanalizuje cenę, przedstawi słabe i silne strony rozwiązań i proponowanych materiałów) na wybór wykonawców i dostawców i kompleksowo obsłuży cały proces inwestycyjny wraz z pełno branżowym nadzorem prowadzonych prac, rozliczeniem budowy i dopilnowaniem wszystkich procesów wpływających nie tylko na przeprowadzenie inwestycji z sukcesem, ale zapewnienie odpowiedniej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Podpisane przez Win Construction, w imieniu inwestora, umów z podwykonawcami i dostawcami zawierają najniższe ceny wynikającej z braku kosztów stałych generalnego wykonawcy, lepszych ofert od wykonawców z uwagi na brak problemów z odwróconym VATem, z wynegocjowanych cen z wykonawcami oraz wsparcia doświadczenia kadry, z doświadczeniem generalnego wykonawcy.

 

Kim jesteśmy?

WIN CONSTRUCTION jest polską spółką wyspecjalizowaną w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych dla polskich i zagranicznych inwestorów. Koncentrujemy się na kompleksowej i efektywnej obsłudze w roli inwestora zastępczego, inspektora nadzoru lub/i projektanta. Nasze 35 letnie doświadczenia z firm zajmujących się projektowaniem i budowaniem obiektów pod klucz, daje nam lepszą wiedzę praktyczną, po drugiej stronie procesu budowlanego, w roli osób zarządzających, kontrolujących lub projektujących cały proces budowlany, którego celem jest wybór odpowiedniego wykonawcy, którego rozumiemy i czujemy. Inwestorzy cenią w nas doświadczenie nie tylko z konsultingu prac projektowych i budowlanych, ale z odpowiedzialności jaką posiadaliśmy w projektowaniu i budowaniu obiektu pod klucz, pracując po stronie wykonawczej, w efekcie możemy w formule inwestora zastępczego, dostarczyć coś więcej niż standardowa oferta rynkowa, wiedzę projektanta i generalnego wykonawcy, ale w bardzo konkurencyjnej cenie.

 

Korzyści dla inwestorów:

1. Przeanalizujemy koncepcję i projekt budowlany, by wskazać na optymalne rozwiązania, już na etapie projektowania przez biuro projektowe Inwestora

2. W przypadku braku projektu, wykonamy projekt budowlany by zawierał najbardziej sprawdzone rozwiązania w oparciu o doświadczenia z naszej pracy u projektanta lub/i generalnego wykonawcy, w oparciu o 100 wybudowanych hal produkcyjnych, magazynowych, handlowych lub biurowców

3. Przeprowadzimy przetarg na generalnego wykonawcę, w ryczałcie, by oferta zawierała optymalne i sprawdzone rozwiązania, była kompletna oraz w dobrej cenie

4. Przeprowadzimy nadzór inwestorski, dopilnujemy jakości wykonanych robót

5. Przeprowadzimy project management / zastępstwo inwestorskie, kompleksowo obsłużymy i zarządzimy całym procesem, od przetargu, po nadzór, rozliczenie budowy i wszystkie procesy leżące w obowiązkach Zamawiającego. Zorganizujemy i skoordynujemy działania wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym w roli inspektora nadzoru, project managera i w zalezności od realizacji kontraktu z jednym wykonawcą lub wieloma podwykonawcami, w roli kierownika budowy.

6. W przypadku decyzji o realizacji inwestycji bez udziału generalnego wykonawcy, podpiszemy w imieniu Inwestora umowy z podwykonawcami i dostawcami i przeprowadzimy cały proces inwestycyjny. Wraz z kancelarią prawną zabezpieczymy wszystkie dokumenty i umowy w otoczeniu całej inwestycji.

Dodano: 25.09.2018

logos
triangle

Dzień dobry!

Czy oddzwonić do Państwa za darmo?