triangle

"Eksperci WIN Construction radzą - część 3". Case study – analiza branży sanitarnej na przykładzie zrealizowanych obiektów produkcyjno-magazynowych, ze stanowiskami spawalniczymi.

"Eksperci WIN Construction radzą - część 3". Case study  – analiza branży sanitarnej na przykładzie zrealizowanych obiektów produkcyjno-magazynowych, ze stanowiskami spawalniczymi.

Zapraszamy do przeczytania artykułu i zadawania pytań. Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie, na którym w zespole projektanta, kierownika budowy i dyrektora kontraktu, odpowiemy na pytania związane z planowaną inwestycją…

Tematem naszej analizy jest skoncentrowanie się na rozwiązaniach branży sanitarnej w obiektach, w których wykonano stanowiska spawalnicze oraz przygotowaniu pytań w celu dokonania szczegółowego wywiadu.

 

Założenia do wentylacji

 1. Jaką wymianę powietrza planujemy na godzinę w projektowanym obiekcie?
 2. Jaki rodzaj pomieszczeń planujemy w projektowanej hali?
 3. Jaka jest powierzchnia projektowanego obiektu i jego kubatura?
 4. W efekcie dla jakiego wydatku projektujemy wentylację sanitarną?
 5. Dlaczego np. dla hali produkcyjnej i biurowca założyliśmy wydatek na poziomie ok. 37 000 m3/h

Założenia dla mocy cieplnej

 1. Jakie zapotrzebowanie planujemy dla ogrzania zakładanej kubatury?
 2. Dla jakiego rodzaju pomieszczeń projektujemy moc cieplną?
 3. Jaka jest powierzchnia projektowanego obiektu i kubatura?
 4. Jaką zakładamy moc cieplną dla planowanego obiektu?
 5. Dlaczego dla hali 4500 m2 i budynku biurowego założyliśmy do wyceny moc cieplną ok. 270 kW dla nagrzewnic gazowych w hali i 80 kW dla kotła gazowego, dla instalacji wodnej w biurowcu?

Założenia dla ilości prac ziemnych dla wykonania sieci zewnętrznych:

 1. Jaka jest szerokość dna i góry wykopu?
 2. Jaka jest głębokość wykopu?
 3. Jaka jest szerokość podsypki?
 4. Jaka jest powierzchnia trapezu obsypki i zasypki?
 5. Jaka jest średnica i długość rury?
 6. W efekcie jaka jest całkowita objętość wykopu, podsypki, rury, obsypki i zasypki, procentowy udział ręcznego wykopu, wykopu koparki i jaka jest powierzchnia planowania terenu?
 7. Dlaczego dla wykopu o długości 50 metrów oraz określonego podziału robót ręcznych i koparką, otrzymaliśmy ok. 120 m3 wykopu, 110 m3 podsypki, obsybki i zasypki, ok. 1,5m3 rur, 100m3 wykopów i 250m2 plantowania terenu?

Założenia do kotłowni gazowych:

 1. Gdzie planujemy kanały spalinowe i wentylacyjne?
 2. Czy przeprowadzane są kontrole w zakresie stanu technicznego, przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych?
 3. Czy wymagane jest podpisanie umowy na dostawy gazu i warunki techniczne przyłączenia?
 4. Czy wymagane jest pozwolenie na budowę?
 5. Jak zoptymalizować kotłownie gazowe z punktu widzenia jej wielkości?
 6. Czy poziom podłogi może być poniżej otaczającego terenu itp.?
 7. Kiedy wymagane jest wydzielenie pomieszczenia technicznego, specjalnego pomieszczenia technicznego lub wolnostojącego budynku i kiedy wymagane jest by co najmniej jedna ściana posiadała ścianę zewnętrzną a strop wykonany z materiałów nie palnych?
 8. Kiedy konieczne są okna w kotłowni i wysokość min. 2,5 metra?
 9. Jakie wymagania ma spełnić kotłownia w zakresie otworu nawiewnego i wywiewnego?
 10. Kiedy kotłownia generuje dodatkowe koszty takie jak zawór elektromagnetyczny oraz posiadamy konieczność zastosowania drzwi niepalnych?
 11. Dlaczego w granicach 400 i następnie 800 m2 budynku biurowego wzrastają wymagania i koszt wykonania kotłowni?
 12. Dlaczego przyjęto na halę produkcyjną ok. 270 kW zapotrzebowania cieplnego a na biurowiec ok 80 kW tj. 17600 000 kW/rok, 220 kW/h, ok. xx m3/h gazu GZ 50. Jaki jest zakładany koszt ogrzewania?
 13. Dlaczego doprowadzenie 50 mb instalacji gazowej od granicy działki do obiektu wynosi przy kotłowni o określonej mocy wynosi ok. 90 000 – 111 000 zł netto

Założenia do kanalizacji deszczowej:

 1. Jak obliczyć wydajność kanalizacji deszczowej np. dla hali 5500 m2 i 3000 m2?
 2. Skąd bierze się wydajność sieci deszczowej dla takiego obiektu np. 84,48 l/s
 3. Jakie rozwiązanie zastosować jeżeli nie dysponujemy kanalizacją deszczową?
 4. Dlaczego np. dla zakładanego obiektu należałoby założyć zbiornik retencyjny lub złoża rozsączające o pojemności ok. 1300 m3 np. dla 15 minut nawalnego deszczu i jakie rozwiązanie zastosować przy przekroczeniu tej normy?
 5. Jaki jest koszt wykonania takiego rozwiązania i jak go zoptymalizować?

Założenia do kanalizacji wodociągowej i kanalizacyjnej:

 1. Jaka jest ilość i rodzaj produkcji?
 2. Czy produkcja jest czysta czy brudna?
 3. Dlaczego przykładowo dla 80 osób, przy czystej produkcji, zapotrzebowanie na zbiornik bezodpływowy, w przypadku braku sieci kanalizacyjnej to ok. 36 m3, przy określonej częstotliwości opróżniania szamba
 4. Dlaczego wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami ziemnymi i studniami kanalizacyjnymi i kręgami betonowymi, przy założeniu 90 mb rur oraz zastosowaniu studni pośrednich wynosi 110 000 – 140 000 zł netto
 5. Dlaczego wykonanie przyłącza wodociągowego, 90 mb, od obiektu wraz z komorą wodomierza może kosztować ok. 30 000 – 45 000 zł netto

Założenia do sieci wodociągowej ppoż:

 1. Czy w odległości 75 m itd. jest co najmniej jeden hydrat zewnętrzny?
 2. Ile hydratów zewnętrznych posiadamy?
 3. Jakie jest ciśnienie w hydrantach?
 4. Dlaczego w hali, w jednej strefie pożarowej - 4500 m2, przy gęstości obciążenia ogniowego 500MJ/m2 i braku hydrantów, wymagane było wybudowanie 3 hydrantów o wydajności 10 l/s, a w przypadku nie dysponowania takim ciśnieniem lub wykonanie zbiornika ppoż o pojemności 60m3?
 5. Dlaczego w hali 4500m2, w jednej strefie ogniowej, przy gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2, wymagane było zapewnienie ok. 5-7 hydrantów wewnętrznych i wówczas wybudowanie dodatkowego zbiornika ppoż np. 30m3.

Założenia do przyłączy C.O, sieci ciepłowniczej:

 1. Ile oczekujemy na uzyskanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej?
 2. Jakie koszty założyć dla wykonania przyłącza, znając mb w oparciu o mapę zasadniczą do celów projektowania?
 3. Dlaczego przy założeniu 100 mb przyłącza i budowy stacji redukcyjnej koszt może wynieść ok. 150 000 – 200 000 zł netto + VAT

Założenia do rekuperacji

 1. Dlaczego dla hali 4500 m2 założyliśmy ciepło 270 kW dla hali?
 2. Jaka jest różnica w cenie pomiędzy systemem recylkulacji a centralami wentylacyjnymi?
 3. Jakie opcje oferuje centrala wentylacyjna, z wymiennikiem obrotowym i członem chłodniczym?

Założenia do instalacji zewnętrznych

 1. Jakie są założenia do średnic rur do sieci i licznika, hydrantów, nawiertek, trójników, studni mierzowych, komoray wodomierzowej, hydrantów, trójników antyskażeniowych, zbiorników ppoż, studni kanalizacyjnych, przewiertów, przecisków, szamba, przyłączy, oczyszczalni

Założenia do filtrowentylacji spawalni

 1. Dlaczego dla powierzchni hali 4500 m2, 16 spawaczy i 10 szlifierzy, zużyciu 2 ton na miesiąc i 2 zmianach, NDS = 2 mg/m3. Ile dla przykładu kosztuje taki system wentylacji?

Założenia dla instalacji sprężonego powietrza

 1. Jaki ma być stopień czystości powietrza, rodzaj i ilości miejsc odbioru?
 2. Jakie jest oczekiwane ciśnienie i zużycie w czasie?
 3. Ile kosztuje np. instalacja 10 bar o pojemności 270 litrów i 100 mb?

Założenia do projektu branży sanitarnej

 1. Jaki zakres przygotowujemy w zakresie projektu budowlanego branży sanitarnej np.
  1. Projekt instalacji grzewczej – nagrzewnice gazowe, wodne, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe
  2. Klimatyzacja – splity, centrala wentylacyjna…
  3. Instalacja wentylacyjna – filtr powietrza…
  4. Instalacja wodociągowa
  5. Instalacja kanalizacyjna
  6. Sieci zewnętrze – kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa
  7. Warunki techniczne przyłączy
  8. Rzeczoznawcy, BHP, sanepid
  9. Certyfikat energetyczny

W kolejnych odsłonach „Ekspert WIN Construction radzi” opowiemy o kolejnych branżach i inwestycjach, w ramach których pełniliśmy funkcję kierownika budowy i członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie całym zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie kontraktu, koncepcję, pełnobranżowy projekt budowlany, wykonanie pod klucz i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

Przykład referencji i kompetencji w zakresie projektowania i kompleksowego zarządzania inwestycją budowlaną, doświadczenia w realizacji projektu, w roli członka zarządu, w jednej z firm zajmujących się projektowaniem i generalnym wykonaniem obiektów: obiekt produkcyjny 5400 m2 i biurowiec 450 m2, ze stanowiskami spawalniczymi, dla firmy Rolmako, we Wrześni.

 

Dodano: 10.01.2019

logos
triangle

Dzień dobry!

Czy oddzwonić do Państwa za darmo?