triangle

Budowa drukarni dla MDM Druk z Poznania, w zakresie obsługi, przez WIN Construction - przykłady związane z analizą projektów budowlanych z różnych reliazacji

W sercu Poznania, w najbliższym otoczeniu inwestycji Beyond, przy ulicy Dziadoszańskiej, powstaje hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalnym, dla jednego z liderów, w swoim segmencie, branży drukarskiej. Rolą WIN Construction jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Prace nad analizą projektu budowlanego i nadzorem rozpoczęliśmy w październiku 2018 roku, a jego zakończenie planowane jest na czerwiec 2018 roku.

W sercu Poznania, w najbliższym otoczeniu inwestycji Beyond, przy ulicy Dziadoszańskiej, powstaje hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalnym, dla jednego z liderów, w swoim segmencie, branży drukarskiej. Rolą WIN Construction jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Prace nad analizą projektu budowlanego i nadzorem rozpoczęliśmy w październiku 2018 roku, a jego zakończenie planowane jest na czerwiec 2018 roku.

Nazwa zlecenia: Budowa drukarni dla MDM Druk

Lokalizacja: Poznań

Zleceniodawca: MDM Druk

Zakres prac lub pełniona funkcja w ramach marki WIN Construction: inwestor zastępczy, inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia: w trakcie realizacji

Opis: Inwestycja polega na wykonaniu projektu budowlanego oraz wybudowania dwóch hal w technologii żelbetowo – stalowej. Łączna powierzchnia to 2 500 m2. Hala magazynowa osiągnie powierzchnię ca. 1000 m2, wysokość do najniższego punktu konstrukcji ok 10 metra a wysokość zewnętrzną około 12 metrów. Powierzchnia drugiej hali produkcyjnej to ok. 1500 m2, wysokość użytkową około 4,0 m i zewnętrzną 6 metrów.

 

Nawiązując do doświadczeń w zakresie prawidłowego wykonania projektu budowlanego należy zwrócić szczególną uwage na szereg elementów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót budowlanych, które dla przykładu pochodzą z różnych relizacji obiektów halowych i biurowych. Dla przykładu podajemy jedną z list kontrolnych obowiązujących w standardach WIN Solutions, w oparciu o 80 podpisanych kontraktów na zaprojektowanie i kompleksowe wybodowanie obiektów oraz bezpośredniego kierownia przez Zarząd, ponad 40 budowami, w roli nie tylko ispektora nadzoru, ale również dyrektora kontraktu i kierownika budowy.

 1. Sprawdzenie kompletności projektu, czy został opracowany zgodnie z wytycznymi  Dz.U.2012.0.462 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

 2. Czy projekt został prawidłowo oprawiony w sposób trwały umożliwiający jego kompletację

 3. Czy projekt zawiera odpowiedni spis treści

 4. Czy projekt zawiera oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

 5. Czy projektanci posiadają  zaświadczenia o przynależności do Izb Samorządu Zawodowego Inżynierów i Architektów;

 6. Czy projekt posiada datę sporządzenia na stronie tytułowej

 7. Czy projekt zawiera kompletne podpisy projektantów na sronie tytułowej projektu oraz na rysukach

 8. Czy projekt posiada numerację stron projektu branży architektonicznej;

 9. Czy projekt zawiera wypisy i wyrysy z MPZP Uchwała Rady Miasta Poznania;

 10. Czy projekt posiada załączone do projektu budowlanego opinie przyłączeniowe gestorów sieci przyłączeniowych, dokonać stosownych uzgodnień i uzyskać pozwolenia (nieobligatoryjnie);

 11. Czy projekt posiada uzgodnienia z dostawcami mediów PGNiG; ENEA; AQUANET;

 12. Czy projekt zawiera wyniki badań geologiczno-inżynierskich;

 13. Czy projekt budowlany zawiera zestawienie stolarki otworowej;

 14. Czy projekt zawiera zaprojektowany i uzgodniony zjazd z drogi publicznej;

 15. Czy została sprawdzona ydajność oraz ciśnienie robocze przyłącza wody dla celów pożarowo-gaśniczych hydrantów zewnętrznych;

 16. Czy jest dokumentacja projektowa branży konstrukcyjnej;

 17. Czy jest dokumentacja projektowa  branży drogowej;

 18. Czy w projekcie konstrukcji jest zaprojektowane połączenie np. stopy ze słupem żelbetowym prefabrykowanym w odpowiednim systemie;

 19. Czy w projekcie budowlanym są przewidziane ścieżki komunikacyjne na dachu oraz atestowane asekuranty bhp;

 20. Czy w projekcie konstrukcji są przewidziane wykonanie podkonstrukcji stalowej nagrzewnic gazowych w hali;

 21. Czy w przypadku odprowadzania wód deszczowych do istniejącego rowu jest opracowany operat wodno-prawny i uzyskane stosowne pozwolenie wodno-prawne;

 22. Czy są określone maksymalne obciążenia posadzki przemysłowej przez wózki widłowe, regały, oraz maszyny i urządzenia (obciążenia dynamiczne) ewentualnie należy przewidzieć zwiększenie grubości posadzki, zwiększenie klasy betonu, dozbrojenie miejscowe, zdylatowanie miejsca obciążeń dynamicznych od maszyn i urządzeń, założenia nalezy przyjąć do obliczeń statycznych;

 23. Czy jest zaprojektowana instalacja detekcji i sygnalizacji gazu w hali – opinia projektanta;

 24. Czy w  projekcie branży konstrukcyjnej przewidziane zostały wymiany pod wentylatory dachowe;

 25. Czy są złącza kontrolne uziomów umieszczone w opasce hali;

 26. Czy w projekcie branży elektrycznej nokreślono rozmieszczenia ilości i rodzaju lamp oświetlenia elewacyjnego;

 27. Czy odpowiednio usytuowano przelew awaryjny nad bramą segmentową i daszkiem;

 28. Czy zostały wyznaczone i określone drogi ewakuacji na wypadek pożaru z uwzględnieniem procesu produkcji;

 29. Czy uwzględniono z Inwestorem układy i linie technologiczne produkcji w celu uniknięcia kolizji.

 

    

Dokumenty do pobrania

Dodano: 15.11.2018

logos
triangle

Dzień dobry!

Czy oddzwonić do Państwa za darmo?